De Klas – Voorburg

In het programma “De Klas” krijgt een groep leerlingen een bijzondere les van een ongewone leerkracht. Wat volgt is een blik op de wereld vanuit de klas, waarvoor ik verschillende lokalen heb ingericht met voornamelijk spullen uit de school. Weer eens een heel andere aanpak om met een frisse blik de krenten uit een heel schoolgebouw te mogen pikken en daarmee een mooie ambiance te creëren die aantrekkelijk maar ook dienstbaar is aan de bijzondere intimiteit die er ontstaat.

Voor dit lokaal van in Voorburg zijn vooral biologie en aardrijkskunde het uitgangspunt voor de styling geweest.